Služba

Mzdy a personalistika

Poskytujeme komplexné účtovnícke služby, vrátane vedenia účtovníctva, poradenstva, zabezpečovania auditu a finančného plánovania.

Sme pripravení pomôcť vám s každým aspektom vašich finančných procesov, čím vám umožníme sústrediť sa na rast a úspech vášho podnikania.

N

Komplexné spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti)

N

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne

N

Spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia vrátane posielania prevodných príkazov v súboroch pdf (s QR kódmi) a súboroch xml

N

Spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov

N

Vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň

N

Spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru

N

Poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy

N

Komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

N

Elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

N

Vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň

N

Zastupovanie klienta počas daňovej kontroly

N

Poskytovanie informácií o zmenách v zákone v oblasti účtovníctva, daní a miezd